لاب توب لينوفو   Lenovo i130

لاب توب لينوفو Lenovo i130

5,000.00 جنية مصري
لاب توب لينوفو Lenovo i330

لاب توب لينوفو Lenovo i330

3,550.00 جنية مصري
لاب توب لينوفو Lenovo i330

لاب توب لينوفو Lenovo i330

5,100.00 جنية مصري
لاب توب لينوفو Lenovo i330

لاب توب لينوفو Lenovo i330

6,000.00 جنية مصري
لاب توب لينوفو   Lenovo i130

لاب توب لينوفو Lenovo i130

5,700.00 جنية مصري
لاب توب لينوفو Lenovo L340

لاب توب لينوفو Lenovo L340

8,000.00 جنية مصري
لاب توب لينوفو Lenovo i330

لاب توب لينوفو Lenovo i330

8,700.00 جنية مصري
لاب توب لينوفو Lenovo i330

لاب توب لينوفو Lenovo i330

10,600.00 جنية مصري
لاب توب لينوفو  Lenovo S540

لاب توب لينوفو Lenovo S540

14,000.00 جنية مصري
لاب توب HP15 , رام 4 جيجا  , معالج Core i3 , هارد 1000, كارت شاشة VGA Intel

لاب توب HP15 , رام 4 جيجا , معالج Core i3 , هارد 1000, كارت شاشة VGA Intel

5,400.00 جنية مصري
لاب توب HP15, رام 4 جيجا  , معالج Core i3 , هارد 1000, كارت شاشة VGA Nvidia 2GB

لاب توب HP15, رام 4 جيجا , معالج Core i3 , هارد 1000, كارت شاشة VGA Nvidia 2GB

5,800.00 جنية مصري
لاب توب HP15 , , رام 8 جيجا , معالج Core i5 , هارد 1000, كارت شاشة VGA Nvidia 2GB

لاب توب HP15 , , رام 8 جيجا , معالج Core i5 , هارد 1000, كارت شاشة VGA Nvidia 2GB

8,300.00 جنية مصري